Onze diensten

Agility.nu organiseert master classes, geeft presentaties en workshops, en voert quick scans uit op het gebied van:  IT strategie, groeimodellen, multi-modal IT, wendbaarheid en cultuur. Verder leveren we advies en ondersteuning bij het implementeren van strategie, het verhogen van de wendbaarheid en het verbeteren van de organisatiecultuur. 

Hieronder vindt u een omschrijving van de diensten die Agility.nu aanbiedt. Vanzelfsprekend worden de master-classes, workshops en overige diensten altijd toegespitst op de specifieke situatie bij uw bedrijf. 


Master class - Een IT strategie die leidt tot een moderne, wendbare en high performing IT organisatie.

De drukt neemt toe op CIOs om vanuit IT een actieve bijdrage te leveren aan de strategische doelstellingen en winstgevendheid van bedrijven. Hoe kunnen zij snel een omslag maken naar een moderne en wendbare IT organisatie die deze taak kan vervullen? Terugkijkend naar andere organisaties, kan men concluderen dat IT organisaties zich ontwikkelen langs vier opvolgende fases, waarbij iedere fase moet worden doorgemaakt om succesvol een wendbare high performance organisatie te worden, 
In deze master class leert u de fases te begrijpen en herkennen. In de verdieping wordt per fase aandacht gegeven aan aspecten zoals strategische oriëntatie, leiderschap, cultuur, sourcing strategy en meer.

Doelen:
Na deze master class begrijpt u hoe de verschillende onderwerpen samenhangen en een geheel vormen binnen de ontwikkeling van IT organisaties. U kunt de stadia van ontwikkeling herkennen in uw eigen afdeling en u kunt op strategisch niveau de voorwaarden formuleren voor wendbaarheid (agility), innovatiekracht en high performance.
Inhoud:

- De theorie van groeifases binnen IT.
- De vier groeifases in detail en het doel van elke fase binnen
de ontwikkeling van IT.
- Leiderschap binnen moderne IT organisaties.
- Het vermogen van de business om de IT agenda te
besturen.
- IT architectuur in relatie tot de groeifases.
- Karakteristieken van Agility and High Performance.
- Sourcing strategie in relatie tot de groeifases.
- Cultuur en cultuur-congruentie.
Duur: 0,5 - 1 dag
Locatie: on-site
Formaat: Klassikaal, interactief

Quick Scan IT volwassenheid vanuit het perspectief van vier groeifases:

IT organisaties blijken zich te ontwikkelen langs vier groeifasen. Deze quick scan meet verschillende karakteristieken van uw IT functie. Tezamen bepalen ze in welke groeifase IT zich bevindt, welke karakteristieken voldoende zijn ontwikkeld en welke nog (te) zwak zijn om door te kunnen groeien naar een de high performance fase. Hierbij wordt u uitgedaagd na te denken welke niveau (fase) gewenst is in de verschillende delen van de organisatie. De resultaten helpen u ook te begrijpen welke karakteristieken nog aanvullende aandacht nodig hebben en wat grofweg de opties hierbij zijn.

Via interviews, vragenlijsten en observaties wordt een helder plaatje verkregen over het stadium waarin IT zich bevindt. De resultaten worden gepresenteerd in een PowerPoint presentatie die gebruikt kan worden bij het opstellen van een strategie voor het realiseren van verdere groei.


Master Class - Cultuur als fundament voor een moderne IT organizations

Aandacht voor cultuur binnen IT kan sinds een paar jaar op veel aandacht rekenen. Waarom is cultuur zolang genegeerd binnen onze toch jonge professie.? Hoe dan ook, cultuur wordt momenteel gezien als een van de belangrijkste voorwaarden voor een moderne wendbare IT organisatie. Maar wat is cultuur en welke cultuur past het beste bij uw doelstellingen en strategie. In deze workshop  leer je - hoewel cultuur een complex en ongrijpbaar fenomeen is - hoe je cultuur kunt bijsturen en kunt inzetten als fundament voor een optimaal presterend team. En het blijkt niet zo ingewikkeld te zijn….

Doelen:


Deze master class heeft als doel om begrip en inzicht te creaeren met betrekking tot organisatiecultuur in uw organisatie. Men leert de basistechnieken hoe men cultuur kan meten, analyseren en bijsturen.
Inhoud:- Begrip van organisatiecultuur,
- Cultuur kenmerken en types,
- Hoe ontstaan culturen?
- Waarom kan cultuur 'eigenwijs' en weerbarstig zijn?
- Kun je een heersende cultuur beinvloeden? Ja, dat kan!
- Wat is de rol van leiders en van helden binnen een cultuur?
- Belang van culturele congruentie,
- Hoe kun je cultuur meten?
Duur:
1 dag (master class)
2-4 uur (presentatie/workshop)
Locatie: On-site
Formaat: Klassikaal, interactief

Quick scan - Cultuur:

De cultuur-scan geeft u snel een gefundeerd beeld van de heersende cultuur in uw team(s) of organisatie. Verder wordt bepaald welke cultuur gewenst is en of deze past bij de toekomstige ambitie van IT / het bedrijf. 
Wij gebruiken twee bekende theorieën als basis voor onze quick scan: het Competing Values Framework (Cameron & Quinn) en de theorie van Edgar Shein.

U krijgt een presentatie met daarin visueel het cultuurprofiel uitgewerkt. Verder kan worden gekeken naar de dogma's, aannames en gedragingen die in de weg kunnen staan bij een verdere groei van IT naar meer wendbaarheid, innovatiekracht en high performance.

 

 


Cultuur interventies:

Aandacht geven aan cultuur via cultuurinterventies is belangrijk voor het slagen van een transformatie. De laatste jaren hebben veel grote consultancies zoals bijvoorbeeld Gartner en CGI cultuur bestempeld als een van de belangrijkste succesfactoren voor een moderne wendbare IT organisatie [bron].
Het vermogen om cultuur te beheersen start bij het begrijpen van cultuur, hoe het zich uit binnen organisaties, en hoe dogma's en overtuigingen een rol spelen bij het al dan niet succesvol doorvoeren van veranderingen. Tevens moet men een organisatiecultuur altijd bezien binnen de context van een nationale cultuur. 

Een organisatiecultuur is als een vingerafdruk. Elke organisatie(onderdeel) is anders en heeft een unieke combinatie van nationale culturen, organisatie culturen, persoonlijke eigenschappen van mensen en gezamenlijke geschiedenis. Elke groep van mensen die samenwerkt heeft zo zijn eigen vingerafdruk (subcultuur). Toch zijn er ook grote overeenkomsten in type en aard van de vele verschillende culturen. 

Wij gebruiken twee modellen om de dominante cultuur te analyseren, doorgronden en visualiseren. Met deze kennis kunnen we gezamenlijk een ideale cultuur optekenen en van daaruit interventies bedenken, waarmee we nieuw gedrag en nieuwe overtuigingen kunnen aanbrengen in het gedrag en de routine van mensen.
Deze dienst heeft als doel om uw mensen op te leiden en coachen, zodat zij zelfstandig cultuurinterventies kunnen bedenken en doorvoeren. Dit vraagt gemiddeld een inzet van 1 a 2 dagen per week gedurende een periode van 4-6 weken (afhankelijk van de scope en impact van de cultuurverandering).


Interim IT Management:

Wij bieden senior IT managers voor zowel interim project of program management posities als ook voor lijnmanagement posities. Wij geloven sterk in het motto “zonder verandering geen vooruitgang", waarmee we willen benadrukken dan IT management tegenwoordig vooral gaat over het beheerst en snel doorvoeren van veranderingen in plaats van een (te) risicomijdende management stijl. Moderne IT organisaties moeten fit for change zijn en hun leiders moeten dit faciliteren. Dit vraagt agile en creatieve leiders die zich makkelijk aanpassen aan de snel veranderende wensen vanuit de 'business' en weten hoe een moderne IT organisatie moet worden opgezet en geleid. Het management van veranderingen is onze passie.