Tegenwoordig streven veel bedrijven naar meer wendbaarheid. Ze moeten immers door innovatie en het continue verbeteren van hun producten en diensten de competitie voor blijven. Nieuwe technologie is hierbij vaak van doorslaggevende betekenis. En in het bijzonder informatie technologie levert ongekende mogelijkheden voor nieuwe innovatieve toepassingen en business modellen.

Op leiders binnen de IT rust de taak om hierin het voortouw te nemen en vanuit IT een bijdrage te leveren aan innovatie en wendbaarheid van het hele bedrijf. De IT functie binnen een bedrijf zal hiervoor moeten worden versterkt door het opbouwen van nieuwe competenties, het verhogen van de business oriëntatie en een geloofwaardige gesprekspartner zijn bij het opzetten van de bedrijfsstrategie. 

 

Agility.nu heeft een heldere roadmap ontwikkeld die gebruikt kan worden bij het klaarstomen van uw IT organisatie voor de toekomst. .  

 

Met onze roadmap kunt u de juiste keuzes maken en de juiste prioriteiten stellen bij het opstellen van uw IT-strategie. Met onze diensten kunt u grote stappen zetten richting wendbaarheid & high performance, zodat kan worden voldaan aan de toenemende eisen vanuit de organisatie. Uw IT-organisatie moet immers snel kunnen schakelen, snel kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en innovatie van producten en snel waarde kunnen toevoegen. Om dit te bereiken moeten diverse aspecten binnen IT voldoende zijn ontwikkeld en op elkaar zijn afgestemd .

De roadmap die wij gebruiken is gebaseerd op de ervaringen bij bedrijven die een transformatie naar High Performance al hebben doorgemaakt. De ervaringen worden ondersteund door uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. 

Centraal in de roadmap staat een groeistrategie met vier fases. Elk bedrijf blijkt een dergelijk groeipad te volgen, waarbij elke fase een specifiek doel blijkt te hebben om achtereenvolgens bepaalde competenties te ontwikkelen, die in die fase nodig zijn om de IT-functie binnen het bedrijf verder te kunnen ontwikkelen. De vierde fase is de gewenste fase waarin de betrouwbaarheid, performance, wendbaarheid en innovatiekracht op een hoog niveau zijn ontwikkeld. Wij noemen dit de High Performing fase.  

Deze laatste fase maakt gebruik van de competenties die in de voorgaande fases zijn ontwikkeld. De belangrijkste toevoegingen in deze fase zijn een oriëntatie op continue verbeteringen en het continue zoeken naar extra potentieel bovenop het halen van vooraf gestelde doelen. Veder kenmerkt deze fase zich door een hoog niveau van energie, motivatie en empowerment. 

Vier specialismen die nodig zijn bij de ontwikkeling naar deze laatste fase worden in onze roadmap samengebracht tot één consistent plan en voorzien van voorbeelden en verdieping. Deze specialismen zijn:

  • Opstellen van een heldere groeistrategie,
  • Ontwikkeling van organisatie en processen,
  • Ontwikkelen van medewerkers, cultuur en leiderschap,
  • Inzetten van Multimodal IT als raamwerk voor een moderne IT-organisatie.

 

Agility.nu richt zich op uw management team. 
Zij moeten immers zorgen voor de juiste condities, zorgen dat randvoorwaarden zijn ingevuld en de organisatiestructuur, cultuur en het gedrag passen bij de groeifase waarin de IT-organisatie zich bevindt. Alles erop gericht om zoveel mogelijk waarde toe te voegen aan het bedrijf en de wendbaarheid te verhogen.

Zie onze publicaties en dienstbeschrijvingen voor meer informatie over onze aanpak en visie.